X
تبلیغات
زولا

 کوروش بزرگ

 

دعای کوروش بزرگ در حق سرزمین ایران:
اهورامزدا این سرزمین را، این مرزوبوم را، از کینه ،از دشمن، از دروغ و از خشکسالی حفظ کند.

متن سنگ قبر کوروش کبیر
کوروش قبل از مرگش با هوشیاری و ذکاوت خاصی وصیت به دفن خود و مادرش ماندانا در مکانی دست نیافتنی می نماید.اسکندر مقدونی پس از غارتهای فراوان و تخریب مکانهای ایرانیان به قبر کوروش میرسد و در صدد اهانت به مدفن او برمی آید که در نهایت تعجب به کتیبه ای داخل معبد میرسد که کوروش خطاب کرده: اینجا ملک فرمانروائی من است ...
...
اینجا ملک دلیران است و این ملک هیچ خائن و غارتگری را نمی پذیرد...و مطالبی که حاکی از سلطه مستحکم کوروش و ایرانیان بر سرزمین پارس دارد.و اسکندر ناموفق منصرف میشود.بعدها اعراب روی آن کتیبه خطوط عربی و آیه های قرآن حکاکی میکنند که هنوز هم برجاست.دلیل سلامتی نسبی مقبره کوروش نیز بدان جهت است که با حمله عربها به منطقه پارسه و پاسارگاد ساکنین بازمانده آنجا قبر کوروش را مقبره مادر حضرت سلیمان (ع) ذکر نموده تا متجاوزین از تخریب مکان منصرف شوند. 

 آرامگاه کوروش2 


 

آرامگاه کوروش3

متن روی سنگ قبر
من کوروش هستم ، شاه هخامنشی، ای مردی که هر که هستی و از هر کجا می آیی، زیرا میدانم که خواهی آمد، من کوروش هستم که به ایرانیان شاهنشاهی بخشید . با من مشاجره مکن یگانه چیزی که هنوز برای من باقی مانده است، یک مشت خاک ایران است که پیکر مرا پوشانده ! ! !