X
تبلیغات
زولا

 دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است.
* * * * * * * * ** * * * * * * * * * 

 وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 دشوارترین قدم، همان قدم اول است.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

 وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 من یاور یقین و عدالتم، من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 در سرزمینی که نتوان مردانه زیست، مردانه مردن زندگیست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 به تعظیم مردم این زمانه اعتماد نکن ، تعظیم انان همانند خم شده دو سر کمان است ، که هرچه بهم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 به یاد داشته باش . . . مردم اغلب بی انصاف ، بی منطق و خودمحورند ولی آنان را ببخش . . . اگر مهربان باشی تو   را   به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند ولی مهربان باش . . .
 اگر شریف و درستکار باشی فریبت میدهند ولی شریف و درستکار باش،
  نیکی های امروزت را فراموش میکنند ولی نیکوکار باش.  

 بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچگاه کافی نباشد و در نهایت میبینی هر آنچه هست همواره میان تو و خداوند(مزدا) است نه میان تو و مردم . . . 

**************************

 خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوها یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از  آرزوهای دست نیافتنی خالی کن. 

**************************

 به خاطر سه چیز هیچگاه کسی را مسخره نکنید : چهره، پدرومادر و زادگاه چون انسان هیچ حق انتخابی در مورد  آنها ندارد. 

**************************

 ازکسانیکه از من متنفرند ممنونم، آنان مرا قویترمیکنند. ازکسانیکه مرا دوست دارند ممنونم، آنان قلب مرا  بزرگترمیکنند. از کسانیکه مرا ترک میکنند ممنونم، آنان به من یادآوری میکنند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست.  ازکسانیکه بامن میمانند ممنونم، آنان مفهوم دوست داشتن واقعی را به من می آموزند.

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:1.متنفر نباش 2.عصبای نشو 3.ساده زندگی کن 4.کم توقع باش 5.همیشه  لبخند بزن 6.زیاد ببخش 7.یک دوست خوب داشته باش.  

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

 در روزگاری که لبخند آدمها به خاطر زمین خوردن توست برخیز تا بگریند. 

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 باران باش و ببار ، نپرس کاسه های خالی از آن کیست...؟  

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  دستت را به من بده تا از آتش بگذریم آنان که سوختند همه تنها بودند.  

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

  ایرانی هیچ گاه زانو نمیزند حتی اگر آسمانش کوتاهتر از قامتش باشد.   

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 به هرکس نیکی کنی او را ساخته ای و  به هر کس بدی کنی به او باخته ای، پس بسازیم و نبازیم.  

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

 همیشه گورستانی در قلبت برای خاکسپاری خطای دوستانت بساز.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  به هرکس نیکی کنی او را ساخته ای و  به هر کس بدی کنی به او باخته ای، پس بسازیم و نبازیم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد گورکن گمنامی است که دل به  دفن دانایی بسته است مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ، مردمان من خان و مان  من اند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 به یادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛ محبت  کنید چه به دوست ، چه به دشمن...! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  او که شادمانی را از مردم بگیرد، بی شک از گماشتگان شیطان است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  آزادانه بیندیش , دشمنان را ببخش , گرفتاری را فراموش کن , امیدوار باش , موهبت هارا  بشناس , نگران نباش , بعضی مشکلات را به دست زمان بسپار , ببخش وایثار کن , اعتماد کن تا  بدست آوری , به اختران خیره شو , در همه چیز زیبایی راببین , سخت کوش باش وخردمند ,  برای خود زمان را بساز ، دل بسپار , آهسته رو , درآمدن آفتاب را بنگر , به زندگی اعتماد  کن , ببال , گریه کن اگر بدان نیاز داری...

 

کوروش بزرگ